Bezpieczeństwo przede wszystkim

lut 20, 2018 przez

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W związku z obowiązkiem zapewnienia przez każdego pracodawce higienicznych oraz bezpiecznych warunków pracy przeprowadza on szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi przejść szkolenie z zakresu bhp. Jest to najczęściej szkolenie wstępne. Z tego szkolenia zwolniony jest pracownik, który bezpośrednio przed zawarciem umowy pracował na dokładnie takim samym stanowisku pracy.

 

Przed upływem 12 miesięcy od dnia podjęcia pracy pracownik jest zobowiązany do odbycia okresowego szkolenia bhp. W zależności od zajmowanego stanowiska okresowe szkolenie bhp musi być powtarzane co 3 do 6 lat. Szkolenia okresowe bhp Poznań muszą zostać zakończone przeprowadzeniem egzaminu. Po odbyciu szkolenia pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Jest ono dołączane do teczki pracownika. Okresowe szkolenie bhp powinno się odbywać w godzinach pracy. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie ma to czas odbywania szkolenia jest traktowany jako czas pracy. Przysługuje za niego wynagrodzenie, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.