Stopy procentowe w zestawieniu z grami liczbowymi

lip 5, 2017 przez

Stopy procentowe w zestawieniu z grami liczbowymi

Analiza stóp procentowych, a gry liczbowe

Długoterminowe stopy procentowe kształtują się wyłącznie na rynku kapitałowym. Najważniejsze w nich to stopy oprocentowania obligacji skarbowych.
W tej chwili emitowane są obligacje 2-, 5- i 10- letnie o znacznie stałym oprocentowaniu jak i 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym. Stopy takie są stabilniejsze. Bank centralny manipulując wysokością wszystkich stóp procentowych ma na celu osiągnięcie wszelkich celów w postaci wskaźników inflacji oraz wzrostu gospodarczego.

 

Coraz większą popularnością cieszą się gry liczbowe, więc warto jest śledzić wyniki losowania dużego lotka. Wysokość poziomu stopy procentowej wpływa na decyzje przedsiębiorstw oraz konsumentów, a co prowadzi również na inwestycje, konsumpcję jak i oszczędności. Natomiast niska stopa procentowa bardzo pobudza koniunkturę, tym samym zwiększa się produkcja oraz zatrudnienie, wzrasta też presja inflacyjna. W sektorze bankowym do czynienia mamy również z oficjalnymi stopami banku centralnego i rynkowymi. Podczas wyliczania oprocentowania kredytów oraz depozytów, banki stosują stopę podstawową, której to wartość jest ustalana indywidualnie oraz na ogół tylko w oparciu o stopy rynkowe.